ماجراهای این فصل را پیش بینی کنید….

دوشنبه: روز عید غدیر خم= روز انتشار قسمت اول فصل 5

 

3Daysدوستان یه نکته رو یادشون نره!

اسپویل ممنوع!

فقط پیش بینی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

کمیک خون ها اسپویل نکنند!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!