به تازگی تصاویر جدیدی از Walker های موجود در سریال به نمایش در آمده، که در ادامه آنها را مشاهده خواهیم کرد.

 

The Walking Dead - Season 5 - Production Photo 3

The Walking Dead - Season 5 - Production Photo 2

The Walking Dead - Season 5 - Production Photo