کشنبه ی گذشته، سریال موفق و پرمخاطب The Walking Dead توانست رکورد تعداد بیشترین بیننده های خود را شکسته و به تعداد 17.3 میلیون نفر برساند. از این تعداد، نزدیک به 11 میلیون نفر از بینندگان را مخاطبان بزرگسال ( از 18 تا 49 سال ) تشکیل می دادند.

این در حالیست که پیش از این رکورد پربیننده ترین قسمت از آن اپیزود اولیه ی فصل چهارم با حدود 16 میلیون نفر بود. رقم 17.3 میلیون نفری حتی از مسابقات شنبه شب فوتبال امریکایی (در بخش خصوصی) نیز بیشتر بوده و باعث شده تا سریال The Walking Dead را تبدیل به یکی از جدی ترین برنامه های تفریحی تلوزیون بکند.

چرا مخاطبین و بیننده های یک سریال تا این حد حائز اهمیت می باشند؟

این احتمالا سوالیست که برای بسیاری پیش آمده است. جواب ساده است، فروش زمان بین سریالی برای پیام های بازرگانی. احتمالا تا به حال دیده اید که معمولا در حین اعلام آمار بیننده های یک سریال، مخاطبان بزرگسال که بین 18 تا 49 سال دارند را نیز ذکر می کنند. دلیل این است که قشر بالغین، از 18 تا 49 سال بیشترین توانایی خرید محصولات تبلیغ شده در حین پخش قسمت سریال را دارند و از این جهت این مخاطبین بیشترین اهمیت را دارند و باعث گرانتر شدن زمان پیام های بازرگانی میان سریال می شوند.

به همین دلیل است که اگر سریالی موفق به جذب مخاطبین مناسب نشود، شبکه ی تهیه کننده ی سریال موفق به تهیه ی هزینه ی ساخت سریال و همچنین سود عائد از فروش زمان های بین قسمتی برای تبلیغات بازرگانی نشده و ساخت ادامه ی سریال مذکور را لغو میکند.

و همچنین دقیقا به همین دلیل است که شبکه ی AMC تهیه کننده ی سریال The Walking Dead از هم اکنون نه تنها این سریال را برای فصل ششم تمدید کرده، بلکه در حال ساخت پیش درآمدی از این برنامه ی تلوزیونی نیز می باشد.