برخی دوستان خواسته بودن قد و سن واقعی بازیگران رو در سایت قرار بدیم. امروز مشخصات ده تای دیگه از بازیگران رو قرار میدیم. چون خیلی طولانی میشه بقیه رو به مرور قرار میدیم.

01 43

 

۰۱_ نوآه امریش:

سن: ۵۳ سال ( ۲۷ فوریه ۱۹۶۵)

قد: ۱٫۹۱

 

02 31

 

۰۲_ چاد کولمن:

سن: ۴۳ سال ( ۶ سپتامبر ۱۹۷۴)

قد: ۱٫۸۰

 

03 34

 

۰۳_ کایلا کندی:

سن: ۱۵ سال ( ۴ فوریه ۲۰۰۳)

قد: ۱٫۴۷

 

04 33

 

۰۴_ آلانا مسترسون:

سن: ۲۹ سال ( ۲۷ ژوئن ۱۹۸۸)

قد: ۱٫۷۳

 

05 31

۰۵_ جاش مک درمیت:

سن: ۳۹ سال ( ۴ ژوئن ۱۹۷۸)

قد: ۱٫۸۳

 

06 34

۰۶_ اندرو جی وست:

سن: ۳۴ سال ( ۲۲ نوامبر ۱۹۸۳)

قد: ۱٫۸۰

 

07 30

۰۷_ سث گیلیام:

سن: ۴۹ سال ( ۵ نوامبر ۱۹۶۸)

قد: ۱٫۷۴

 

08 27

۰۸_توا فلدشو:

سن: ۶۴ سال ( ۲۷ دسامبر ۱۹۵۳)

قد: ۱٫۶۰

 

09 21

۰۹_ الکساندرا برکنریج:

سن: ۳۵ سال ( ۱۵ می ۱۹۸۲)

قد: ۱٫۷۰

 

10 17

۱۰_کتلین نیکن:

سن: ۱۸ سال (۱۱ ژوئن ۱۹۹۹)

قد: ۱٫۶۳