×

کلمه ی مورد نظر خود را وارد کنید و سپس Enter بزنید، برای خروج کلید ESC را بزنید

سایت هواداران سریال مردگان متحرک

زمان باقی مانده تا پخش قسمت بعدی

00 روز : 00 ساعت : 00 دقیقه : 00 ثانیه

سایت هواداران سریال مردگان متحرک

زمان باقی مانده تا پخش قسمت بعدی

00 روز : 00 ساعت : 00 دقیقه : 00 ثانیه

Enid

اخبار هیجانی سریال هارا دنبال کنید !

اتفاقات وحشتناکی در راه است
twd aaron enid 808 1063625

اتفاقات وحشتناکی در راه است

در حالی که بین افراد الکساندریا از هم گسیختگی وجود دارد و ناجی ها نیز از مهلکه ای که در آن گرفتار شده بودند نجات …

اخبار 17 آذر 1396