×

کلمه ی مورد نظر خود را وارد کنید و سپس Enter بزنید، برای خروج کلید ESC را بزنید

سایت هواداران سریال مردگان متحرک

زمان باقی مانده تا پخش قسمت بعدی

00 روز : 00 ساعت : 00 دقیقه : 00 ثانیه

سایت هواداران سریال مردگان متحرک

زمان باقی مانده تا پخش قسمت بعدی

00 روز : 00 ساعت : 00 دقیقه : 00 ثانیه

Angela Kang

اخبار هیجانی سریال هارا دنبال کنید !

چرا جودیث به دریل دروغ گفت؟
TWD 1015 JLD 1101 0527 RT

چرا جودیث به دریل دروغ گفت؟

بزرگ شدن بچه ها در دنیای مردگان متحرک آن ها را وادار می کند که سریع فکر کنند. در مورد جودیث گرایمز، ذهن جوان قابل …

اخبار 23 خرداد 1399