با پخش قسمت دوم فصل ۶ سریال واکینگ دد معنای Jss آشکار شد! شاید کمتر کسی باشد که با دیدن این قسمت به معنای این مخفف پی نبرده باشد.

Just. Survive. Somehow

“هر طوری شده زنده بمون”

این پیامی بود که انید  آن را همه جا می نوشت. روی زمین، روی شیشه ی ماشین و حتی دست خودش. دست آخر با به جا گذاشتن این پیغام برای کارل از این راز پرده برداشت! با وجود این پیغام به نظر می رسد انید می خواهد زنده بماند اما چرا در مقابل دنیای اطرافش به این میزان خونسرد و حتی عجیب و غریب رفتار می کند و حالا هم که او به این نتیجه رسید الکساندریا برای هر جور زنده ماندن مکان مناسبی نیست! چیزهایی هست که برای فهمیدنش هنوز باید صبر کرد.