شب گذشته مراسم افتتاحیه ی فصل ششم سریال مردگان متحرک برگزار شد.

در این بین سوالی از Gale Anne Hurd تهیه کننده ی سریال در مورد شایعه ی حضور شرور ترین فرد کمیک یعنی نگان در سریال پرسیده شد که او بعد از خنده از سوال پرسیده شده پاسخ داد:

“هیچکس به اندازه ی من برای دیدن نگان در سریال هیجان زده تر نیست.من فکر میکنم کمیک با وجود حضور او بسیار جالب است.او تحولات زیادی داشته که ابتدا یک تهدید بود ، بعدش تهدیدی نبود اما در حال حاضر باز تهدیدی دوباره شده.من عاشق ایده ی حضور شخصیت های منفی در سریال هستم”

این صحبت های آقای Hurd در مورد نگان بود که به نظر خود ایشون هم مشتاق حضور نگان در سریال هستند.