×

کلمه ی مورد نظر خود را وارد کنید و سپس Enter بزنید، برای خروج کلید ESC را بزنید

سایت هواداران سریال مردگان متحرک

زمان باقی مانده تا پخش قسمت بعدی

00 روز : 00 ساعت : 00 دقیقه : 00 ثانیه

سایت هواداران سریال مردگان متحرک

زمان باقی مانده تا پخش قسمت بعدی

00 روز : 00 ساعت : 00 دقیقه : 00 ثانیه

اخبار Fear The Walking Dead

اخبار هیجانی سریال هارا دنبال کنید !

اسامی عوامل و بازیگران دو سریال مردگان متحرک و ترس از مردگان متحرک در کمیک کان ۲۰۱۸ سن دیگو
twd rick 816 1102112

اسامی عوامل و بازیگران دو سریال مردگان متحرک و ترس از مردگان متحرک در کمیک کان ۲۰۱۸ سن دیگو

پنل دو سریال مردگان متحرک و ترس از مردگان متحرک مطابق هر سال ، امسال نیز در کمیک کان سن دیگو برگزار می شود.   …

اخبار 17 تیر 1397