سلام به تک تک شما بزرگواران و همراهان ما….

21 مهر ماه و پخش قسمت اول فصل 5 نزدیک است…

احساس خود را با ما در میان بگذارید….

the-walking-dead-maggie