اسپویل های قسمت سوم فصل دوم سریال فیر د واکینگ دد “اروبروس” منتشر شده است که در ادامه می توانید آنها را بخوانید.

 

انگیزه ی های استرند واضح تر شده است؟

 

پاسخ: او می گوید که خانه ای در بوخای کالیفرنیا با،ذخایر خوب،باغٰ،سیستم تصفیه و دیوارهای مستحکم وجود دارد. این جایی است که آنها در حال رفتن به آن هستند، اما به غیر از این هنوز مشخص نشده است که انگیزه ی استرند چیست.

 

بقیه ی بازماندگان چه مقصودی در مورد استرند دارند؟

 

پاسخ: ما هنوز نمی دانیم.

 

نیک چگونه متوجه شده است که با خون واکرها می تواند خودش را از آنها در امان نگه دارد؟

 

پاسخ:ما نمی دونیم که آن صحنه چگونه رخ داده است. او با واکر از خاکریز به پایین می افتد و در صحنه ی بعدی او را پوشیده با خون واکر می بینیم.

 

آیا اوفیلیا بخاطر گلوله ای که در قسمت آخر فصل یک خورده است می میرد؟(انشاالله) بیماری او چگونه است؟

 

او خیلی مریض است اما هنوز در زنده می ماند. نیک هم برای او مقداری آنتی بیوتیک در خرابه های هواپیما پیدا می کند.

 

 

در این اپیزود کسی می میرد؟ اگر بله چه کسی؟

 

در ابتدا نجات یافتگان بیشتری از سقوط هواپیما در کنار جیک و الکس(شخصیت های وپیزود فیر د واکینگ دد) وجود دارند(نام واقعی او چارلی است) باقی ماندگان خود به خود می میرند یا کشته می شوند.

 

هر دو بازمانده در لاشه ی هواپیما زنده هستند؟

 

پاسخ:بله هر دو هنوز زنده هستند اما جیک در وضعیت خیلی بدی است.

 

آیا نیک لحظات خاصی با اوفیلیا دارد؟

 

پاسخ: بله. او تسبیحی را در لاشه ی هواپیما پیدا کرده و آن را به اوفیلیا می دهد. (صبر کنید این یعنی “نیکوفلیا”؟بله. همینطور است(متاسفانه : )))) )

 

ترویس در این قسمت چگونه می شود؟

 

پاسخ: در حقیقت، او در این قسمت کثیف تر می شود!

 

آیا کسی نشانه های تبدیل شدن به یک رهبر را در گروه از خود بروز می دهد؟

 

پاسخ: شاید مدیسون. سالارز او را متقاعد می کند که با استرند صحبت کند به نظر می رسد او دیپلماتیک تر ظاهر می شود.

 

 

آیا کسی از خودش کله خری بروز می دهد؟

 

پاسخ: بدون شک کریس. او واکرهای متعدد ، و حتی یکی از بازماندگان در لاشه ی هواپیما را بعد از اینکه او به کریس التماس می کند می کشد!

 

می توانید بگویید که آخر اپیزود چگونه خواهد بود؟

 

پاسخ: شما کاملا بعد از فاینال از استرند متنفر خواهید شد.