۱۵۳۲۶۴۱۷_۷۵۳۹۶۵۸۵۱۴۲۵۲۲۲_۷۴۳۴۳۵۷۲۷۲۶۳۵۵۵۴۳۴۴_n

در قسمت هفتم فصل هفتم با سه شخصیت جدید در سریال آشنا خواهیم شد.

 

بر طبق اطلاعات به دست آمده ، این قسمت خیلی شبیه به کمیک خواهد بود.

 

۱-آمبر : با بازی آتامن دیال.او یکی از همسران نگان است.مارک و آمبر قبل از اینکه آمبر به حرمسرای نگان بره ، زن و شوهر بوده اند.

 

۲-مارک : با بازی گریفین فریمن.نگان صورتش رو با آب داغ سوزونده و چهره ش از اون زمان خیلی زیبا نیست.

 

۳-ایزابل : با بازی آرلی آستن.یکی از ناجی ها که میشون در جاده با او ملاقات می کند.