قسمت اول ، فصل ششم سریال مردگان متحرک نتوانست رکورد تعداد بیننده های قسمت اول ، فصل پنجم را بشکند ولی باز هم رکورد خوبی بر جای گذاشت.

۱۴٫۶ میلیون نفر به تماشای ریک و مردم الکساندریا در قسمت اول نشستند.این قسمت نسبت به قسمت اول فصل چهارم و پنجم افت بیننده داشت.قسمت اول ، فصل چهارم ۱۶٫۱ میلیون بیننده و همین قسمت از فصل پنجم ۱۷٫۲ میلیون بیننده داشت.

با تو جه به هیجانی که این قسمت داشت باید منتظر افزایش بیننده ها در قسمت های آینده فصل ششم بود.