فرماندار در فصل چهارم قبل از حمله به زندان ، هرشل و میشون رو گروگان گرفت.

 

در این بین سکانسی حذف شده از قسمت هشتم فصل چهارم وجود داره که به ما نشان میده زیر دست فرماندار قصد تجاوز به میشون رو داره و وقتی فرماندار سر میرسه از اینکار جلوگیری میکنه و به صورت زیر دستش مشت میزنه.

 

حتی با اینکه فرماندار از میشون متنفر بود اما باز هم مثل نگان از تجاوز به زن های بی دفاع خوشش نمیومده.

 

میتونید این سکانس حذف شده رو از لینک های زیر دانلود کنید :

 

آپارات

ترین بیت

 

این ویدیو ما رو یاد کاری که دیوید در مقر نگان میخواست با ساشا انجام بده انداخت که بعدش توسط نگان مجازات شد.