تهیه کننده اجرایی سریال ، گیل آن هارد ، فکر می کنه که وقتی بینندگان نگان رو ببینند نمیتونن خودشونو مهار کنند.او فکر می کنه که ما همه ایستاده این قسمت رو می بینیم.

 

صحبت های گیل آن هارد :

 

“ماجرای نگان از موتور سواران وسط جاده شروع شد و بعدش ما تعداد بیشتری از ناجی ها رو دیدیم.این یه واقعیته که ناجی ها خیلی ضربه خوردن و اونا تحریک شدند.ما میدونیم که نگان شخصیت منفیه.جفری دین مورگان یه شخصیت کاملا متفاوته و صادقانه میگم که غیر از اون نمیتونم کسی رو برای بازی در این نقش ببینم.او توانمنده و هر چی که مردم ازش انتظار دارن رو بر آورده میکنه.من واقعا برای ورود نگان وحشت زده و هیجان زده ام.هر کسی که قسمت آخر رو می بینه ، تو خونه باشه یا هر جای دیگه ، قادر نیست که بشینه و فکر می کنم همه ایستاده این قسمت رو تماشا کنن.”