صرف نظر از اینکه چه کسی برنده ی جنگ میشه ، در هر صورت مگی مجبوره بچه شو بدون گلن بزرگ کنه.

 

با این حال لورن کوهن اعتقاد داره که هنوزم بچه ی مگی میتونه از گلن و بقیه چیزهایی یاد بگیره. او در این مورد گفت :

 

“چیزی که گلن میخواست به بچه ش یاد بده یا بچه ش رو در معرض اون قرار بده این بود که اون رو شجاع ، شاد و پر انگیزه بار بیاره. احتمالا گفتنش سخته ولی امیدوارم بقیه ی اعضای خانواده که زنده موندن ، داستان افرادی مثل گلن ، هرشل ، بث و آبراهام رو برای این دختر یا پسر بچه تعریف کنن.”