حاوی اسپویل از قسمت سوم فصل ۶!

گلن و نیکلاس از روی سطل زباله پرت شده و در یک نگاه واکرها بر روی زمین گلن را بلعیدند اما یک احتمال قوی وجود دارد که آنچه مخاطبان دیده اند که بلعیده شده گلن نبوده و در واقع او زیر نیکلاس گیر کرده است. اگر واکرها نیکلاس را به جای گلن می خورند، او هنوز هم در موقعیت خوبی نیست. او روی زمین است و توسط واکرها محاصره شده است.

او چطور می تواند فرار کند؟ یکی از نظریه های محبوب این است که گلن زیر سطل زباله می خزد. اما حتی اگر او زیر سطل زباله هم برود، در محاصره ی واکرها است که هنوز هم به او چنگ می زنند.

مگر اینکه  سوراخی زیر سطل زباله باشد که به فاضلاب هدایت می شود. چرا ما این فکر را می کنیم؟خوب در تیزر فصل ۶ واکینگ دد در کمیک کن صحنه ای وجود دارد که آرون و مگی در فاضلاب هستند. آنها برای چه با هم به فاضلاب رفته اند؟

http://media.comicbook.com/2015/11/the-walking-dead-sewer-157630.jpg

شاید پاسخ این باشد که مگی برای دنبال گلن رفتن مصر است و آرون به عنوان همراه کسی است که آن اطراف را بهتر می شناسد. شاید آنها باقی مانده های نیکلاس را پیدا کرده و دریچه ی فاضلاب را زیر سطل زباله بیابند. آنها  در می یابند که گلن ممکن است به فاضلاب فرار کرده باشد و  دنبال گلن به داخل فاضلاب می روند.

شاید هم چیزی پیدا نکنند و یا چیز ناخوشایندی بیابند که باعث اندوه یا ناامیدی شود. هر چند واکینگ دد قطعا نمی خواهد داستانی مثل پیدا کردن سوفیا یا اتفاقی برای باب و ساشا افتاد تکرار کند.

شما چه فکر می کنید؟ گلن از طریق فاضلاب فرار کرده و هنوز زنده است؟