حالا که نگان به زندان افتاده است جنگ و درگیری تا مدتی از داستان و سریال رخت بسته است. اما این مدت زیاد طول نخواهد کشید چون دشمنان بعدی در راه هستند.

 

طبق پیش بینی ها به نظر میرسد که در فصل نهم شاهد حضور نجوا کننده ها در سریال خواهیم بود. آن ها آدم هایی هستند که خود را به پوست ، گوشت و خون واکرها آغشته می کنند و در بین واکرها راه می روند.

 

طبق گزارش TV Line بعضی از منابع حضور نجوا کننده ها را در فصل نهم تایید کرده اند. این گزارش ها از حضور دو شخصیت کمیک با نام های مگنا و یومیکو که نقش مهمی در جنگ نجوا کننده ها دارند در سریال خبر می دهند.

 

حال باید منتظر ماند و دید که نجوا کننده ها به پیروی از کمیک وارد سریال خواهند شد یا نه.