گرگ نیکترو در مورد قربانیان نگان صحبت کرد و گفت :

 

“گلن نمرده ، آبراهام نمرده.اونا روحشون زنده ست و این واقعیته که مگی فرزند گلن رو بارداره و رزیتا و ساشا باید خاطرات آبراهام رو با خودشون نگه دارن.نتیجه ی اتفاقی که برای این افراد افتاد باعث به وجود اومدن داستان های زیادی در سریال برای گفتن شد.اگه یادتون باشه موقع ی مرگ مرل و هرشل هم مردم ناراحت شدند.مرل یه آدم بسیار نفرت انگیز بود اما آخرین اقدام او واقعا باعث شد که مردم نظرشون رو در موردش تغییر بدن.بنابراین من به این اتفاق (مرگ گلن و آبراهام) کمی متفاوت نگاه میکنم و میخوام ببینم داستان سریال در آینده به کجا کشیده میشه.”