در قسمت دوازدهم دیدیم که مورگان در الکساندریا در حال ساخت چیزی بود که برای هیچکس مشخص نشد که ماجرا از چه قرار بود.

 

گرگ نیکترو تهیه کننده اجرایی و کارگردان این قسمت از سریال گفت که مورگان در حال ساخت زندان بوده است.

 

صحبت های آقای نیکترو :

 

“بله ، اون داره زندان خودشو میسازه” نیکترو در جواب به یاهو! “البته زندان واقعی نیست و فقط اسمش زندانه.فقط یه اتاقه با یک در آهنی.فکر کنم دفعه ی بعدی که کسی رو دستگیر میکنن ، مورگان عملیات تحول رو بر روی اون شخص انجام میده.میخواد که مجهز باشه.این دقیقا روایت داستانش با ایستمن ه. بیاین صادق باشیم ، عیسی مدت زیادی رو توی اون مکان دوام نیاورد.اونجا زیاد امن نیست.”

 

در کمیک نگان در زندان الکساندریا زندانی میشه که به نظر این زندانی که مورگان میسازه قراره همون زندان باشه.

 

screen-shot-2016-03-09-at-3-04-13-pm-173413_shrunk