فصل هفتم فصلی است که در آن چشم های ریک و گروه به دیدن چیزهای واقعی که در اطراف و بیرون از دیوارهای الکساندریا وجود دارند باز خواهد شد.

 

صحبت های گرگ نیکترو در مصاحبه با IGN :

 

“تاثیر مرگ کسی که قربانی شده ، به همون اندازه اییه که توی کمیک هست ولی این به این معنی نیست کسی که میمیره همون فرد داخل کمیک باشه.نکته اصلی درباره ی فصل هفتم اینه که دنیا اون چیزی نیست که کاراکترها فکر میکردن.جهان خارج وجود داره.در آخر فصل ششم ریک خیلی اعتماد به نفس داشت.ما میریم اونا رو میکشیم قبل از اینکه اونا اینکار رو بکنن.این حرفی بود که ریک زد.خب ، شما هیچ نظری ندارید.اون درکی که شما از این جهان دارید حتی به واقعیت هم نزدیک نیست.اینم چیزی بود که نگان به ریک گفت و حتی بهش نشون داد.در فصل هفتم ما قراره دنیای جدیدی رو ببینیم.”