TWD 910 GP 0830 0140 RT 1

در قسمت دهم شاهد فلش بک هایی از گذشته ی آلفا و دخترش لیدیا بودیم که تا حدودی ما را با شخصیت آلفا آشنا کرد.

گرگ نیکترو تهیه کننده ی سریال درباره ی این اتفاق گفت :

“به نظرم این اتفاق کاملا هوشمندانه بود که دقیقا بعد از معرفی اولیه ی این شخصیت، با فلش بک ها فهمیدیم که در واقع اون کیه و چقدر توانمند و ترسناکه. این اتفاق کاملا مغایر با انتظار خواننده های کمیک بود، برای همین هم واقعا درباره ش هیجان زده شدم و فکر میکنم که آنجلا کانگ و تیم نویسنده ها امسال کار بزرگی رو انجام دادن.”