پس از ورود نگان به سریال و کشتن گلن و آبراهام به سرعت داستان پیش رفت و ما چیز خاصی از گذشته ی بدترین بدمن سریال نفهمیدیم.

 

اما در قسمت پنجم فصل هشتم به لطف پدر گابریل تا حدودی این اتفاق افتاد.

 

جفری دین مورگان بازیگر نقش نگان درباره ی گذشته ی نگان گفت :

 

“میخوام بهتون بگم که توی فصل هشتم ما چیزهای بیشتری رو از گذشته ی نگان می فهمیم. سوژه های زیادی برای گذشته ی اون وجود داره ولی هنوز که چیزی فیلمبرداری نکردیم. ولی مکالمات نگان با چندتا از شخصیت های سریال اطلاعات بیشتری رو درباره ی گذشته ش به ما خواهد داد. حتی اگه شما از نگان متنفرید بعد از این اتفاقات می فهمید که چرا اون به این آدم تبدیل شده و اینکارها رو میکنه.”