the walking dead gamma aaron 1007 1196265

طبق گفته ی آنجلا کانگ، این موضوع که گاما به زنده بودن لیدیا پی برد، تاثیر زیادی بر روی ادامه ی فصل و روابط این شخصیت با آلفا خواهد گذاشت.

او توضیح داد :

“این یه لحظه ی خیلی مهم برای گاماست و مطمئنا داستان این شخصیت رو به اون روی خودش برمیگردونه. همچین شخص معتقدی که برای نجات رهبرش، خواهر خودش رو قربانی میکنه حالا میفهمه هرچی که باور داره اشتباه بوده. این لحظه ای بود که با خودش فکر کرد ‘رهبر من که فکر میکردم آدم پاکیه و در کنار اصولش که فکر میکردیم تنها راه برای زنده موندنه ایستاده بودیم، مثل هر شخص معمولی دیگه ای آدم منافق و دروغگوییه. چه چیزهایی که به خاطرش از دست دادم و چه کارهایی که انجام دادم’. اینا باعث میشه که گاما تاثیر زیادی روی داستان داشته باشه.”

همچنین دنیس هاث تهیه کننده ی دیگر سریال در این مورد گفت :

“گاما کاملا خُرد شد وقتی دید که لیدیا اونجا وایساده. گاما یه معتقد واقعی بوده و خیلی به آلفا و نجوا کننده ها اعتقاد داشته. اون اعتقاد داشت که این روش تنها راه زنده موندنه، به حدی که در قسمت دوم برای نجات آلفا حاضر میشه خواهر خودش رو بکشه. اون دید که خواهرش چیکار کرد و حتی لحظه ای توی تصمیمش مردد نبود. اون اینکار رو انجام داد چون خیلی به آلفا اعتقاد داشت. حالا دیدن اینکه لیدیا سالم و زنده ست و دونستن اینکه آلفا دروغ گفته، باعث میشه که از نظرش همه چی یه دروغ به نظر بیاد. این موضوع باعث میشه که هر تصمیمی که گرفته و هر کاری که انجام داده و دلیل انجام دادن کارهایی که کرده هم براش زیر سوال بره. این یه لحظه ی خُرد کننده برای گاما بود و لحظه ای که زندگیش تغییر میکنه.”