CnVMI0nWAAEWQLA1

 

 

در این تصویر افراد گروه ریک به هم نزدیک تر از زمانی هستند که در فصل ۶ و آخرین قسمت شاهد بودیم، علت این امر هم قاعدتا باید بخاطر جا شدن تعداد زیادی شخصیت در یک کادر باشد.  به چهره ی شخصیت ها دقت کنید، آثار وحشت فقط در چهره های بعضی شخصیت ها مثل یوجین،رزیتا،ساشا و شاید مگی و دریل دیده می شود. بیشتر افراد نگاه خسته، ناراحت و یا خیره ای دارند. اینکه در اولین کی آرت منتشر شده از این فصل شاهد چنین چیزی هستیم مساله ی مهمی است. آخرین کی آرتی که از نیمه ی دوم فصل ۶ منتشر شد بخاطر دارید؟ ریک و میشون با هم روی بلندی ایستاده بودند و ما حدس های فراوانی از جمله ارتباط این دو را به تصویر ارتباط دادیم که درست هم از آب درآمد. در مورد این تصویر چطور؟ آیا می شود با توجه به این تصویر هویت قربانی را شناخت؟

 

آنطور که می بینید ریک در این تصویر جلوتر از ساشا و تعدادی دیگر قرار دارد. همچنین گلن و یوجین هم نسبت به صف شخصیت ها جلوتر قرار گرفته اند. سمت یوجین تاریک تر از سمت گلن می نماید. ساشا،میشون و آبراهام در یک خط قرار دارند، آرون و کارل کنار هم قرار گرفته اند،رزیتا و دریل تقریبا موقعیت یکسانی دارند. آیا می شود از این موضوع برداشتی کرد؟ گلن حتی از ریک هم جلوتر قرار گرفته آیا به این معنا است که او قربانی است؟ چرا آبراهام پشت مگی قرار گرفته است؟

 

شاید هیچ کدام از اینها پاسخ خاصی نداشته باشد. این تصویر هر چه که هست ما را به ادامه ی آنچه در فصل ۶ گذشت می برد و فهمیدن هویت قربانی در واقع شروع ماجرای جدیدی در فصل هفتم است. بنابراین این تصویر به خودی خود پیامش این است که بعد از حذف یکی از شخصیت های موجود در تصویر دنیای جدیدی ریک و گروهش را احاطه می کند که شاید نگاه ها و چهره هایشان از پس آن دنیا سخن می گوید. مثل همان تصویر کی آرت نیمه ی اول فصل ۶ که ریک را هنگام اجرای نقشه ی هدایت زامبی ها نشان می داد و ماجراهای قسمت های بعد همه به همان نقشه بود.

 

 

۲۰۱۶-۰۷-۱۵ ۰۰_۳۸_۳۱-Instagram - موزیلا فایرفاکس