image 3

کولمن دومینگو درباره اتفاقاتی که در فصل هفتم برای ویکتور استرند خواهد افتاد گفت: قاعدتا چیز زیادی در این مورد نمی تونم بگم ولی فقط می تونم بگم یه نفر از کسایی که استرند در گذشته میشناخته، در این فصل برمیگرده و استرند اون رو میبینه.

هنوز معلوم نیست که این کاراکتر قبلا در سریال بوده و یا یکی از کاراکترهاییه که قراره به عنوان یه آشنای قدیمی معرفی بشه.