با منتشر شدن شماره ی ۱۵۷ کمیک واکینگ دد طرفداران بازی واکینگ دد باید خوشحال باشند چرا که با توجه به اتفاقاتی که در این شماره ی کمیک رخ داد نور امیدی برای به هم رسیدن بازی و کمیک ایجاد شده است. در حال حاضر این فقط یک گمان است اما می تواند یک موقعیت ممکن برای کمیک باشد. در کمیک یوجین با زنی به اسم استفانی صحبت کرده و مکانی او از آن سخن می گوید برای طرفداران  فصل دوم بازی واکینگ دد آشنا است.

 

استفانی به یوجین می گوید که آنها در اوهایو بودند. اوهایو برای طرفداران کمیک اهمیت چندانی ندارد اما طرفداران بازی می دانند که ولینگتون در اوهایو پناهگاه امنی بود که کلمنتاین آن را یافت.

 

وقتی از amc و اسکات گیمپل سوال شد که آیا ولینگتون به کمیک و حتی سریال واکینگ دد اضافه خواهد شد یا نه او چنین پاسخی داد:

 

“قول نمیدم اما من شوکه میشم اگر اینکار و نکنیم.” او در ادامه اشاره می کند:”اما ویژه خواهد بود اگر انجامش بدیم”