به نظر می رسد واکینگ دد برای فیلمبردای فصل ۶ به مقداری کمک احتیاج پیدا کرده است. با توجه به اینکه در Project Casting website ، سریال به دنبال فردی لاغر یا باریک یا زنی با موهای بلند تیره می گردد. در حال حاضر معلوم نیست بازیگران باید چه نقشی را در درام زامبی Amc بازی کنند. اما هر فرصتی برای یک بازیگر دری بزرگ به سوی او باز می کند،به ویژه وقتی که آن فرصت در سریال محبوب واکینگ دد باشد.

این فهرستی است که Project Casting website بیرون داده اند:

برای فردا  پنچشنبه شانزدهم و جمعه هفدهم جولای دنبال یک مرد لاغر و زنی با موهای بلند تیره  می گردیم. لطفا به ما جدیدترین عکس کامل از بدن ، سن، لباس،کفش و شماره ی تلفن خود را ایمیل بزنید.

http://projectcasting1.projectcasting.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/10/The-Walking-Dead-Season-5-620x400.jpg

آدرس سایت مذکور:

Project Casting website