کفش های واکینگ ددی به بازار آمد که به طرفداران اجازه می دهد جامعه ی مورد علاقه ی خود را انتخاب کنند.

 

روی هر کدام از این کفش ها اسم و علامت جوامع مختلف واکینگ دد آمده و طرفداران می توانند بنا به سلیقه ی خود هر کدام را که خواستند از اینجا خریداری کنند.

 

قیمت هر جفت از این کفش ها ۶۹٫۹۵ دلار است.