the walking dead negan glenn abraham deaths 1228342

طبق نظر مایکل کادلیتز بازیگر نقش آبراهام، کشتن همزمان آبراهام و گلن برای سریال زیاده روی بود.

او در این مورد گفت :

“من شخصا همیشه فکر میکنم که این اتفاق زیاده روی بود. اون موقع هم به نظرم زیاده روی می اومد. هر کدوم از ما باید کمی بیشتر زندگی میکردیم. مخاطب ها گفتن ‘وای خدای من، اینا وحشیانه ترین مرگ ها بودن.’ اما تعداد زیادی از قتل ها و کشتارها و از دست دادن زندگی ها توی این سریال بود که خیلی وحشیانه تر بودن. مثلا مرگ نواه. همه مون نواه رو دوست داشتیم، اما فکر کنم اونو فقط توی هفت قسمت داشتیم. این واقعیت که شما به عنوان یه مخاطب آبراهام و گلن رو خیلی دوست داشتین همین باعث شد مرگشون وحشیانه تر به نظر برسه. با خودتون فکر کردین ‘وای خدای من، آبراهام بود. ناراحتم که آبراهام بود، ولی خدا رو شکر که گلن نبود. خدای من، گلن هم هست. دارین با من چیکار میکنین؟’.”