کریس هاردویک مجری برنامه ی Talking Dead از سوی دوست دختر سابقش مورد اتهام آزار و اذیت جنسی قرار گرفته است.

 

اما او در پاسخ به این ادعا جوابیه ی زیر را منتشر کرد :

 

“از خوندن پست “کلو” (دوست دختر سابقش) دلسرد شدم. سه سال رابطه ی ما عالی و کامل نبود و بارها جر و بحث پیش اومد و حتی سر همدیگه فریاد می زدیم. ولی من اونو دوست داشتم و همیشه به عنوان یک شریک و همدم ازش حمایت می کردم. هیچوقت بهش آزار جنسی نرسوندم. من فهمیدم که “کول” بهم خیانت کرده و رابطه مو باهاش به هم زدم. چند هفته بعد از به هم زدنمون اون باهام تماس گرفت و گفت میخواد همه چی رو مثل سابق کنه و حتی با هم بچه دار بشیم. ولی من نمی خواستم با کسی باشم که بهم وفادار نبوده. اون الان بهم اتهامی زده که هیچوقت انجامش ندادم. همیشه براش بهترین ها رو میخواستم. به عنوان یه مرد هیچوقت این اتهامات رو قبول نمی کنم و هیچ اتهام بدرفتاری با زن ها رو نمی پذریم.”