“کدام یک از بازیگران واکینگ دد در حمله ی واقعی زامبی ها اول از همه می میرد؟” این سوال جالبی است که بازیگران واکینگ دد باید به آن پاسخ دهند. چه کسی بهترین پاسخ را می دهد؟ در این ویدئو دانای گوریا،لورن کوهن،ملیسا مک بریاد،نورمن ریداس،اندرو لینکن،استیون یان به این سوال پاسخ می دهند. البته که پاسخ های آنان همراه با شوخی می شود! از طرف دیگر این پاسخ ها نشان می دهد که چقدر بازیگران با نقش های خود تفاوت دارند.

 

ملیسا مک براید در ابتدا می گوید که هیچ کدام از بازیگران واکینگ دد بخاطر بازی کردن در این سریال(تجربیاتی که دارند) اول از همه نمی میرند. در ادامه ملیسا پاسخ می دهد: “نورمن ریداس”
لورن کوهن می گوید که نمی خواهد بگوید که آن فرد جاش(یوجین) است و حتی این فکر را نمی کند اما تصور می کند چقدر بامزه است وقتی زامبی ها بخواهند او را بخورند و او بگوید: نه… نخوریدم!
استیون یان می گوید که جواب آسان اندی(ریک) است.
نورمن ریداس می گوید: البته که اندی، چون نمی تونه از آیفون استفاده کنه، برای همین من نمیدونم چطوری میتونه تو زندگی واقعی نجات پیدا کنه!می دونی چی می گم؟!
نورمن در ادامه می گوید که: “هر کسی که نمی تونه از آیفون استفاده کنه(می میره) من نمیدونم که اونا چطوری میتونن تو زندگی واقعی موفق بشن!”
اندرو لینکن می گوید: “نورمن … ”
اندرو لینکن برای انتخابش توضیح می دهد که بخاطر اینکه نورمن ریداس گریمش برای هر صحنه خیلی طول می کشد. در واقع او نگران است که این امر باعث شود زامبی ها او را بخورند. اندرو بعد از خندیدن بخاطر دلیل انتخابش می گوید:” اینکار و با من نکنید، (نورمن) من و می کشه.” و گزارشگر می گوید که نورمن “شما رو انتخاب کرده” و اندرو پاسخ می دهد:”…” و بعد ادامه داده:” بله، نورمن ریداس!”
استیون یان در پایان ویدئو می گوید که” شوخی کردم لطفا من و نکشید من و نخورید!”

 

 

برای دریافت پاسخ های کامل بازیگران واکینگ دد این ویدئوی جالب را از دست ندهید.

 

دانلود