لیست زیر که توسط اسپویلینگ دد فنز اعلام شده ، نشان میده که کدام بازیگر در کدام قسمت از فصل هفتم بازی داشته است.

 

ریک – ۱,۴,۵
کارل – ۱,۴,۵
میشون – ۱,۴,۵
دریل – ۱,۲,۴
مگی – ۱,۵
گلن – ۱
کارول – ۳
مورگان – ۳
آبراهام – ۱
ساشا – ۱,۵
یوجین – ۱,۴,۶
رزیتا – ۱,۴,۶
تارا – ۶
آرون – ۱,۴,۵
نگان – ۱,۲,۴
دوایت – ۱,۲,۴
عیسی – ۵
ایند – ۴,۵
گابریل – ۴
اسپنسر- ۴
اولیویا – ۴
اریک – ۴
هیث – ۶
گرگوری – ۵
ازکیل – ۳

 

ظاهرا در قسمت اول گروه الکساندریا ، در قسمت دوم ناجی ها ، در قسمت سوم کینگدام ، در قسمت چهارم ورود نگان به الکساندریا ، در قسمت پنجم هیلتاپ و در قسمت ششم تارا و هیث را خواهیم دید.

 

همونطور که در لیست بالا مشخصه ، فقط گلن و آبراهام در قسمت اول دیده شدن و دیگه بعد از اون غیبشون زده.