در قسمت پنجم فصل هفتم ما شاهد اولین بوسه بین دو نوجوان سریال یعنی ایند و کارل بودیم.

 

کتلین نیسون بازیگر نقش ایند در اینباره گفت :

 

“من فکر میکنم هر دوی اونا فهمیدن که به انجام کاری که بهش باور دارن درسته ، نیاز دارن.فکر نمیکنم که ایند همیشه بخواد کارل رو از یه انجام یه کاری منصرف کنه.”

 

از کتلین در مورد موقعیت مشابه کارل و ایند در فصل پنجم سوال شد که توی یه درخت با هم بودن که اون گفت :

 

“آره اون موقعیت خیلی مشابهی بود.ما واقعا با هم خیلی شوخی می کنیم و واقعا دوستای خوبی برای هم هستیم.میدونید ، ما باید در پایان روز همدیگه رو ببوسیم.من در مورد اسم خودم و کارل هم شنیدم که به Carnid معروف شده.”