اسپویل از کمیک

 

بسیاری از هواداران کمیک فکر میکنن که ممکنه ایند در سریال روایتگر سوفیا در کمیک باشه.در حال حاضر سوفیا در کمیک زنده ست و همراه و در کنار مگی به عنوان فرزند خونده ش زندگی میکنه.

 

کتلین نیسون بازیگر نقش ایند در سریال در این رابطه گفت :

 

“من خیلی خوشحال میشم که ایند در واقع داستان سوفیای کمیک رو در سریال پیاده کنه.گلن و مگی سوفیا رو پیش خودشون نگه داشتن و تبدیل به والدین جدید زندگی اون شدند.شاید ایند سوفیای کمیک باشه.”

 

از نیسون در مورد رابطه ی ایند و کارل سوال شد و او گفت :

 

“نمیدونم که این ارتباط برای اونا خوب باشه یا نه ، من به ایند اهمیت میدم و اگه رابطه با کارل شادی رو به جای درد برای اون به ارمغان میاره پس خوشحال میشم که این رابطه شکل بگیره.”