6 / 100

 

Screenshot 175

 

 

نورمن ریداس که دیروز مهمان برنامه Latenight Show جیمی فلن بود، در مورد آخرین روز فیلبرداری سریال TWD، اسپین آف دریل و کارول و همچنین کتابی که به تازگی منتشر کرده صحبت کرد.

او بعد از اینکه در مورد این موضوع حرف زد که روز آخر فیلمبرداری چه قدر او و سایر عوامل و بازیگران احساساتی شده بودند صحبت کرد، در مورد اسپین آف دریل و کارول گفت که ملیسا مک براید با او صحبت کرده و تصمیم گرفته مدتی را استراحت کند، و در ادامه اضافه کرد: احتمال این موضوع هست که در این اسپین آف که حالا فقط روی دریل تمرکز دارد، با کاراکترهای آشنای دیگری در ادامه داستان رو به رو شویم.

او از کتاب جدید خود به نام RAVAGED به معنی “ویران شده” در این برنامه رو نمایی کرد.