اولین قسمت از فصل هشتم مردگان متحرک در واقع صدمین قسمت از کل سریال است. اکتبر ۲۰۱۷ فصل هشتم آغاز خواهد شد و تاکنون جزییات کوچکی از این قسمت مشخص شده است.

 

قسمت اول فصل هشتم که هنوز نامی برای آن انتخاب نشده توسط گرگ نیکترو کارگردانی خواهد شد. نیکترو علاوه بر کارگردانی سریال ، در بخش جلوه های ویژه ی سریال مثل زامبی ها ، شیوا و… فعالیت می کند.

 

پیش از این نیز گرگ نیکترو تعداد قابل توجهی از قسمت های سریال را کارگردانی کرده بود و اکثر این قسمت ها جزو قسمت های حماسی سریال بوده اند. از جمله قسمت اول و آخر فصل هفتم.