ملیسا مک براید در مورد افکار کارول در مورد دروغ دریل بعد از افشای مرگ گلن و آبراهام گفت :

 

“وقتی مورگان جریان رو برای کارول تعریف کرد او بلافاصله یاد دریل افتاده ولی کارول متوجه ست که چرا دریل اون حرف ها رو زده.من فکر نمیکنم که احساس بدی نسبت به دروغ دریل داشته باشه.کارول احتمالا احساس میکرد که یه اتفاق افتضاح توی الکساندریا افتاده اما به هر حال نمیخواست اون رو بشنوه.”