در پایان قسمت هشتم اتفاق ناگواری نمایش داده شد و آن مرگ قریب به یقین کارل بود. شخصیتی که خیلی ها فکر میکردند بعد از ریک او نامیراترین شخصیت سریال خواهد بود.

 

اما پیش بینی ۹۹ درصد از ما که همچین فکری میکردیم اشتباه از آب در آمد. با این حال کارل همچنان در کمیک زنده است و دلیل اینکار سازنده ها نامشخص است. اما آیا ریک می تواند بدون او ادامه دهد؟

 

دو هفته قبل از پخش قسمت هشتم ، اندرو لینکولن طی مصاحبه ای گفته بود :

 

“از دست دادن گلن و رفتن استیون از سریال خیلی سخت بود. فکر ادامه دادن به این مسیر بدون استیون برای بازیگران غیر قابل تحمل بود ولی اتفاقی دیگه میفته که اصلا دلم نمیخواست پیش میومد.”

 

مطمئنن منظور از اتفاقی دیگر مرگ کارل بوده است و اندرو از همان موقع به این اتفاق اشاره کرده بود.

 

خیلی از کاربران سایت از دلایل مختلفی می گویند که به نوعی کارل را نجات دهند اما اگر منطقی بخواهیم به قضیه نگاه کنیم ، قضیه تمام است و کارل را باید مرده فرض کرد.

 

یکی می گوید یک نجوا کننده کارل را گاز گرفته است…اما دلیل عرق کردن کارل در طول قسمت هشتم چه می شود؟ اصلا نجوا کننده ها شاید در میان زامبی ها حرکت کنند ، اما مثل زامبی ها که گاز نمیگیرند. یک آدم که خود را شبیه به زامبی ها کرده چه لزومی دارد مثل زامبی ها به انسانی دیگر حمله کند و جان خود را در خطر قرار دهد؟ نمیدانم ، شاید این عده به خوبی با نجوا کننده ها آشنایی ندارند.

 

خیلی های دیگر از هلیکوپتری که ریک دید و پیدا کردن آنتی ویروس به وسیله ی آن ها صحبت می کنند. اما مگر واکینگ دد ، رزیدنت اویل است که این اتفاق رخ دهد؟ شخصا حتی یک درصد هم احتمال این قضیه را نمیدهم.

 

کارل را باید مرده فرض کرد…من نیز برای مرگش ناراحت شدم و گریه کردم اما واقعیت را قبول کرده ام.