the walking dead carl siddiq 1196256

چندلر ریگز بازیگر نقش کارل گرایمز اعتقاد دارد که کارل به میراثی که با صدیق به جا گذاشته است افتخار می کند.

ریگز در پاسخ به این سوال که آیا کارل به صدیق افتخار می کند گفت :

“کاملا، کاملا. کارل وقتی صدیق رو پیا کرد فقط شخص دیگه ای رو دید که نیازمند کمک بود. اون بهش کمک کرد و در نهایت صدیق یک پزشک شد و کلی زندگی رو نجات داد و به ایند آموزش داد که چطوری پزشک بشه که همین موضوع باعث شد زندگی آرون حفظ بشه. من فکر میکنم که اون به میراثی که با صدیق به جا گذاشته افتخار میکنه.”

همچنین در ادامه از اوی نش بازیگر نقش صدیق سوال شد که علی رغم حس انتقام صدیق و مبارزات وی با بیماری روانی که به سبب قتل دوستانش توسط نجوا کننده ها به آن دچار شده بود، آیا صدیق موفق شد که باعث افتخار کارل شود؟ او در این مورد توضیح داد :

“به نظرم موفق شد و امیدوارم اینطوری بوده باشه. توی فصل نهم دیدیم که صدیق چقدر متعهده که برای احترام به کسایی که درگذشتن و میراث خانواده ی گرایمز به قولش به کارل عمل کنه و اون واقعا جنگید که این جوامع رو کنار هم نگه داره.”