نوجوان سریال ما ، یعنی کارل در قسمت هفتم تلاش کرد کسی که دوستاش رو کشته بکشه.

 

چندلر ریگز بازیگر نقش کارل به تازگی گفته که کارل اصلا انتظار نداشته زنده از پناهگاه (مقر نگان) برگرده و اون حاضر به مردن برای انتقام مرگ گلن و آبراهام بوده ، برخلاف بقیه ی افراد الکساندریا.

 

صحبت های کامل چندلر ریگز :

 

“من فکر میکنم اون صحنه ای که بین کارل و ایند در قسمت پنجم اتفاق افتاد شبیه به خداحافظی آخر بود و من فکر نمیکنم کارل انتظار داشت که از اونجا زنده برگرده ، چون اون میدونست اگه نگان رو بکشه امکان زنده برگشتنش نبود.کارل قطعا فکر میکرد اون یه ماموریت انتحاریه و دیگه برگشتی در کار نیست.”

 

البته طرفداران کمیک انتظار این اتفاقاتی که در اون قسمت افتاد رو داشتند.