twd michonne daryl 1145624

همونطور که بیننده ها به دنبال اسرار قضیه ی زخم X میشون و دریل هستند، آن ها در نهایت خواهند فهمید که چه اتفاقی در آن شش سال رخ داده است.

مایکل کادلیتز بازیگر نقش آبراهام و کارگردان قسمت هفتم فصل نهم در این مورد گفت :

“ما میدونیم که چرا یه سری چیزها تو این شش سال تغییر کرده و درباره ی یه سری اتفاقات دیگه هم خواهیم فهمید. ما می فهمیم که اون Xها از کجا اومدن. این یه داستان گیج کننده داره. یه واقعیت بزرگ و گیج کننده هست که توی اون شش سال رخ داده. شما در نهایت درباره ش می فهمید.”