در اواخر قسمت ششم که دریل و آبراهام و ساشا در حال بازگشت به الکساندریا بودند ، اونا یک پیام از بیسیم دریافت کردند که حاوی کلمه ی “کمک” بود.

آیا گلن بود که در خواست کمک کرد؟

این صدا کامل شبیه صدای گلن نیست ، حتی بعد از چند بار گوش دادن میشه فهمید که شباهت زیادی بین این صدا و صدای گلن نیست.

فراموش نکنیم که گلن همراه خودش یه بیسیم داشت و مطمئنا گلن مظنون اصلی این صدا است.

اما کس دیگری هم هست که احتمالا صدا برای او باشه؟

این امکان که صدای ریک باشه نیز وجود داره.ما نمیدونیم که چه مدت فاصله بین اتفاقات قسمت پنجم و قسمت ششم وجود داره.

اگه واکر ها به دیوار فشار آورده و وارد الکساندریا شده باشند ، احتمال اینکه صدای برای ریک باشه نیز بالا میره و داشته درخواست کمک میکرده برای دفاع از الکساندریا.

احتمال سوم همون کسیه که موتور دریل رو دزدید.شاید بیسیم دریل پیش اونا باشه و بازم تو دردسر افتادن و با کمال پر رویی باز هم از دریل کمک میخوان!!!