این متن اسپویل نیست و فقط به بررسی احتمالات و بحث های موجود در مورد مرگ مهم نیم فصل می پردازد.

 

نیم فصل ها همیشه با اتفاقات تلخ و به بیان دیگر مرگ یکی از شخصیت های محبوب همراه بوده اند اما در اسپویل های منتشر شده هیچ مرگی در مورد شخصیت های محبوب ما وجود ندارد اما آیا همین را می شود ملاک در امان بودن آنها دانست؟ خوب، البته امید طرفداران این است که همینطور باشد اما نمی شود احتمالات را در نظر نگرفت.

 

شاید اسپویل دهندگان تصمیم بگیرند چیزی را از مخاطبان پنهان کنند،درست است که اغلب چنین کاری نمی کنند اما حتی ممکن است آنها هم در این مورد چیزی ندانند و توسط سازندگان سریال فریب داده شده باشند.

 

در فصل سوم مرل در حالی که از فصل اول سرنوشتش مبهم مانده بود به سریال بازگشت اما بعد کشته و تبدیل به زامبی شد. شخصیت های دیگری هم داشتیم که تبدیل به زامبی شدند، شین و سوفیا. آیا در حال حاضر یا در آینده سازندگان سریال تصمیم می گیرند که یکی از شخصیت های محبوب را در مقابل چشمانمان تبدیل به واکر کنند؟ چنین تصمیمی قطعا بی رحمانه است و قلب هواداران سریال و شخصیت ها را می شکاند، حتی از نظر هوادارن سریال واکینگ دد که خاص ترین هواداران در دنیا شناخته می شوند، این امر اقدامی جنون آمیز به نظر می رسد که فقط از روانی ها برمی آید اما با شناختی از سازندگان داریم هر کاری را ممکن است انجام دهند!

 

عده ای برخلاف تصور رایج در مورد اینکه گلن حداقل تا مدتی از خطر مرگ به دور است، این موضوع را مطرح کرده اند که او ممکن خیلی زود به دام مرگ بیافتد! او حتی برای قسمت پایانی نیم فصل نیز یکی از مطرح ترین کاندیداهای مرگ است. آنهایی که این احتمال را داده و یا به آن فکر کرده اند می گویند اگر چنین اتفاقی مخصوصا در نیم فصل بیافتد، آنقدرها غافلگیر نمی شوند، چون هر چیزی از سازندگان انتظار می رود و هر احتمالی را در نظر گرفته اند. آنها حتی می گویند که شاید گلن کاندیدای بعدی واکر شدن باشد و مثل دریل که مجبور به کشتن زامبی مرل شد، مگی هم مجبور به انجام اینکار در حق گلن شود. به عبارت دیگر آنها معتقدند مگی بدون گلن رشد خواهد کرد.

 

اما در همین نقطه یک کاندیدای دیگر برای مرگ در نیم فصل مطرح می شود و آن کسی جز مگی نیست. شاید تمام آنچه برای گلن گفته شد در مورد مگی رخ بدهد. او در قسمت پایانی نیم فصل موقعیت خطرناکی را پیش رو دارد.

 

گابریل، تارا، یوجین هم از جمله شخصیت هایی هستند که می توان احتمال مرگشان را مطرح کرد اما آنطور که به نظر می رسد، لزوما نباید این نیم فصل با مرگ شخصیتی از گروه محبوب ما همراه باشد. اگر مرگی از شخصیت های مهم در این قسمت باشد،احتمالا به دست زامبی هاست و مرگ شخصیت های محبوب یا قدرتمند توسط آنها چندان کمکی به سریال نمی کند چرا که برای نشان دادن عمق سیاهی شخصیت های منفی سریال در خطر قرار گرفتن و کشته شدن شخصیت های اصلی ارزشمند و موثر است(هر چند که در هر صورت هیچ مرگی مورد رضایت طرفداران نیست) و این سریال بیشتر از هر چیزی داستان آدم هاست در کنار یا مقابل هم و در رویارویی با چنین دنیایی.

 

همانطور هم که اشاره شد در اسپویل ها مرگ هیچ شخصیت اصلی ای مطرح نشده است. و شاید مطرح کنندگان چنین نظراتی اهل خواندن اسپویل ها نباشند. بنابراین با در نظر گرفتن همه ی احتمالات شاید باز هم بشود نفس راحت کشید،شاید…!