این دو ویدیو که که توسط یکی از طرفداران مشترک مردگان متحرک و بازی GTA ساخته شده ، به ما نشان میده که اگه کارل توسط نگان کشته می شد چه اتفاقی می افتاد…

 

همچنین در ویدیوی دوم هم ما می بینیم که اگه شیوا به نگان حمله می کرد چه اتفاقی ممکن بود بیفته…

 

ویدیوی اول : آپارات / ترین بیت

ویدیوی دوم : آپارات / ترین بیت