در حالی که ما در قسمت پایانی ساشا رو از دست دادیم ، اما در عوض جوامع در برابر نگان با هم متحد شدند.ریک در اولین نبرد پیروز شد و نبرد اصلی در فصل هشتم اتفاق خواهد افتاد.

 

در برنامه ی Talking Dead که بعد از قسمت پایانی فصل هفتم پخش شد ، کریس هاردویک مجری برنامه از اسکات گیمپل خواست که توضیحی درباره ی فصل هشتم بده.

 

اسکات در این مورد گفت :

 

“من میگم که قراره بزرگتر و شدیدتر بشه.این فصل اصل جنس خواهد بود.چهار قسمت اول ذهن بیننده ها رو منفجر میکنه و باعث میشه که تلویزیون های خودشون رو بشکنن.”