اگر انتظار یک جنگ مرگبار را در فصل هشتم دارید ، باید گفت که انتظار شما به وقوع خواهد پیوست.

 

چندلر ریگز بازیگر نقش کارل ، از همان ابتدا در سریال حضور داشته است. بنابراین در طول این هفت فصل گذشته شمار زیادی از همکاران خود را دیده است که شخصیت شان در سریال کشته شده است و آنها مجبور به ترک سریال شده اند.

 

چندلر ریگز در مورد مرگ و میر شخصیت ها در فصل هشتم گفت :

 

“همه چیز تو فصل هفتم درباره ی آماده شدن برای جنگ با نگان بود. توی فصل هشتم کلی انفجار ، کشتار ، جنگ و… رو می بینیم و از نگان هم چیزهای بیشتری می بینیم. این فصل واقعا سرگرم کننده س. چندتا شخصیت تو این فصل هستن که براشون احساس بدی دارم ، چون اونا قراره تو جنگ های دیوانه کننده ی زیادی حضور داشته باشن.”