the walking dead greg nicotero norman reedus 1243360

گرگ نیکترو، تهیه کننده، کارگردان و گریمور سریال مردگان متحرک که معمولا قسمت های مهم سریال را کارگردانی میکند هیچکدام از قسمت های اضافی فصل دهم را کارگردانی نکرده است.

او در مورد دلیل این امر گفت :

“در ابتدا آنجلا تماس گرفت و ازم سوال کرد که میخوام قسمت های اضافی فصل دهم رو کارگردانی کنم یا نه؟ متاسفانه وقتی همه گیری کرونا شروع شد و همه چی تعطیل شد سریال Creepshow قرار بود شروع به فیلمبرداری کنه و ما دو قسمت اولش رو آماده کرده بودیم. توی ذهنم به خودم گفتم ‘من میتونم Creepshow رو فیلمبرداری کنم و بعدش مردگان متحرک رو کارگردانی کنم’. و بعدش فکر کردم ‘همچین چیزی دیوونه کننده ست. به معنای واقعی کلمه از خستگی میمیرم’.”