the walking dead carl grimes 1066714

در قسمت پنجم تعدادی از شخصیت ها که در گذشته از سریال حذف شده بودند در رویای ریک حضور پیدا کردند اما در این بین خبری از لوری و کارل که خانواده ی اصلی ریک بودند نشد.

این سوال خیلی از طرفداران بود که چرا خانواده ی اصلی او در رویای ریک ظاهر نشدند.

آنجلا کانگ سازنده ی فصل نهم گفت که دلیلی برای این اتفاق دارد. او گفت :

“وقتی افراد نزدیک مرگ هستن چیزهایی یا افرادی رو می بینن که می شناسن و اونا سعی میکنن به فرد کمک کنن که به زندگی برگرده. ما سه شخصیت (شین، هرشل و ساشا) رو داشتیم که در اون لحظه نیازهای عاطفی ریک رو برآورده می کردن. اما کل سفر ریک این بود که دنبال خانواده ش بگرده و من با خودم گفتم اگه لوری یا کارل رو ببینه اون احساس میکنه که ماموریت خودش رو انجام داده و اونا رو پیدا کرده و میتونه اجازه بده که بمیره. توهمات ریک شامل اعضای واقعی خانواده ش نشد چون در عوض باید روی دوستاش که در طول سفرش به خانواده ش تبدیل شده بودند تمرکز می کرد. اون باید برای خانواده ای که هنوزم وجود داشت به راهش ادامه می داد. اگه خانواده ش رو می دید براش راحت تر بود که تسلیم بشه.”