whisperers michonne 1154466

در قسمت نهم دیدیم که بعد از دستگیری لیدیا، دختر رئیس نجوا کننده ها یعنی آلفا، بارها از او سوال شد که چرا آن ها ماسک واکرها را به چهره ی خود میزنند، اما او از جواب دادن به دریل و میشون طفره رفت.

اما آنجلا کانگ برای اینکار نجوا کننده ها توضیحی ارائه داد.

او در این مورد گفت :

“نجوا کننده ها یه دشمن بسیار منحصر به فرد در دنیای ما هستن. اونا گروهی هستن که اعتقاد دارن الان دنیا متعلق به واکرهاست، پس کاری که باید انجام بدیم اینه که با واکرها قدم بزنیم. نگاهی که اونا به دنیا دارن و روشی که توی این دنیا در پیش گرفتن خیلی وحشتناکه.”